decision science

Zintegrowane rozwiązania, które pozwolą Ci projektować i uruchamiać kampanie do znanych i nieznanych kontaktów, na www, mobile, aplikacjach, w kanałach własnych i zewnętrznych, zarządzać danymi klientów, ze wsparciem AI i adaptive intelligence.

automatyczne scenariusze

Buduj dowolne scenariusze automatyzacji działań marketingowych i obserwuj efekty w czasie rzeczywistym. Wybierz odpowiednie źródła danych i segmenty, zbuduj wielokanałowe doświadczenia.

adaptive intelligence (AI)

Adaptive intelligence automatycznie wspiera prowadzone działania na kilku etapach kampanii.

Pełen obraz klienta

Pełen obraz klienta dla wszystkich jego aktywności, zarówno tych podejmowanych na stronach www, jak i w świecie offline.

Surowe dane behawioralne przechowywane przez okres 24 miesięcy, dostępne w ciągu milisekund.

customer intelligence

Customer Data Platform (CDP) gromadzi i ujednolica dane w spójnej bazie danych, łącząc informacje z wielu źródeł w celu stworzenia jednego, ujednoliconego widoku każdego klienta.

każdy event jako trigger

Możesz natychmiast przechwytywać dane w czasie rzeczywistym, takie jak: rodzaje przeszukiwanego produktu,
URL, źródła ruchu, dane geograficzne i profilowe, dane transakcyjne i inne i za pomocą pojedynczego kliknięcia zamieniać je w triggery uruchamiające inne moduły systemu.

hyper-personalizacja

Sugestie  produktowe oraz contentowe (treści statyczne i wideo) na podstawie tego, co lubią kupujący (lub czytający) i jak się zachowują na każdym kroku. Zbuduj własne rekomendacje na podstawie danych klientów aktualizowanych w czasie rzeczywistym.

aktywacja danych w dowolnym kanale

Zebrane dane możesz aktywować w dowolnym kanale targetowania, nie tylko w kanałach własnych. Proste uruchomienie na podstawie danych zebranych w taksonomii lub dynamicznie aktualizowanych za pomocą zewnętrznych eventów. Dowolne kanały targetowania

Pełna analityka

Pełna analityka wszystkich działań zebrana w potężne narzędzie Business Intelligence, które pozwoli dostosować rodzaj i szczegółowość prezentowanych danych pod kątem potrzeb każdego klienta.