Wg. Berlińskiego Urzędu Ochrony Danych, jeśli jesteś właścicielem strony internetowej zbierającej i wysyłającej dane do usług stron trzecich (takich jak Google Analytics).