Rzadkie kontrole RODO w drugiej połowie 2018

W drugim półroczu 2018 roku nieliczne były działania organów krajowych w zakresie kontroli zgodności z RODO – stwierdza w raporcie firma doradcza Deloitte. Organy ochrony danych osobowych skupiają się obecnie na wyjaśnianiu przepisów oraz wskazywaniu kwestii dotyczących zgodności z RODO.

Jak zauważają autorzy raportu, większość organów aktywnie wspierajeszcze implementację RODO – wydaje wzory dokumentów, wytyczne oraz opinie, które pomagają interpretować postanowienia przepisów. W większości przypadków, nie nałożono jeszcze ani żadnych kar, ani nie przeprowadzono żadnych kontroli. Nieliczne były działania organów krajowych w zakresie kontroli zgodności z RODO. Organy ochrony danych osobowych skupiły się dotychczas na wyjaśnianiu przepisów oraz wskazywaniu kwestii dotyczących zgodności z RODO.

Dobre praktyki stosowane przez firmy ograniczały się obecnie tylko do 3 obszarów:

  • udostępnienie publicznie klauzuli prywatności,
  • wprowadzenie paneli, umożliwiających podmiotom danych zarządzanie sposobami przetwarzania danych w prosty sposób,
  • wprowadzenie specjalnych środków bezpieczeństwa, urządzeń informatycznych oraz procesów w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog