Każdy cel wymaga zgody

Każdy cel przetwarzania wymaga zgody. Tak mówi rozporządzenie RODO, a przepis ten jest często obchodzony przez serwisy internetowe.

Tymczasem francuski odpowiednik UODO (CNIL) wskazał, że podmiot przetwarzający dane powinien zbierać oddzielne zgody na różne cele przetwarzania. Zbieranie połączonej zgody na poszczególne cele i zakresie poszczególnych administratorów jest niezgodne z RODO. Dlatego też między innymi w oparciu o te przepisy CNIL nałożył na Google karę za naruszanie przepisów RODO (GDPR).

Case Google pokazuje, że stosowanie niezgodnych z prawem predefiniowanych zgód (czyli zaznaczonych checkboxów) może skutkować sankcją finansową dla firmy. Predefiniowaną zgodą jest także w przypadku kodów trackujących nie respektowanie ustawień przeglądarki tzw. Do Not Track.

Dodatkowo podstawą nałożenia kary dla Google było to, że zbierana zgoda nie jest ani konkretna, ani jednoznaczna, a tego wymaga RODO.

Więcej na temat Webanalityka a RODo tutaj: https://pl.moxic.eu/webanalytics/webanalityka-a-rodo/

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog