Jak dostarczamy 3x100%

Przeczytaj więcej o tym jak z Matomo Analytics dostarczamy 3×100% dla swoich Klientów. 100% własności danych, 100% zbieranych danych, 100% raportowanych danych.

Matomo a Google Analytics - porównanie

Matomo Webanalytics

Google Analytics Standard

Matomo a Google Analytics - porównanie

Matomo Webanalytics

Google Analytics Standard

Bądź zgodny z RODO. Szanuj prywatność.

Bądź administratorem danych gromadzonych na temat Twoich użytkowników.

Przygotuj się do możliwości przetwarzania zapytań SAR ze strony organów nadzorczych i użytkowników.

Zagwarantuj użytkownikom możliwość wykasowania ich danych i ich przeniesienia na każde żądanie.

Respektuj poszanowanie prawa do prywatności od razu przy wejściu użytkownika na Twoją stronę.